نفتکش‌های حادثه دیده در دریای عمان قبل از غرق شدن + عکس