ده ها تن گوجه فرنگی در مرز کردستان ایران و کردستان عراق/عکس