کرج همچنان آلوده‌ترین کلانشهر
کرج همچنان آلوده‌ترین کلانشهر


به گزارش روزپلاس، بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از هشت کلانشهر کشور امروز (۲۱ آذر) کرج به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر با آلاینده شاخص  ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون و رسیدن به عدد ۱۴۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس شناخته شده است.

پس از آن اصفهان، تهران، اراک، اهواز، شیراز، مشهد و تبریز  آلودگی برای گروه‌های حساس را با رسیدن به عدد ۱۴۴، ۱۳۶، ۱۲۹، ۱۲۳، ۱۱۷، ۱۱۶ و ۱۱۶ و آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۱۰میکرون برای اهواز و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون برای شش کلانشهر دیگر تجربه کرده‌اند.  

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.