طراحی جدید آدیداس با الهام از لباس هدیه امیر قطر به مسی +عکس
طراحی جدید آدیداس با الهام از لباس هدیه امیر قطر به مسی +عکس

طراحی جدید آدیداس با الهام از لباس هدیه امیر قطر به مسی +عکس

طراحی جدید آدیداس با الهام از لباس هدیه امیر قطر به مسی +عکس