عکس/ وضعیت عجیب استادیوم تبریز در آستانه بازی تراکتور - استقلال

عکس/ وضعیت عجیب استادیوم تبریز در آستانه بازی تراکتور - استقلال

عکس/ وضعیت عجیب استادیوم تبریز در آستانه بازی تراکتور - استقلال