به شهادت رسیدن کودک دوساله فلسطینی توسط صهیونیست‌ها
به گزارش روزپلاس،محمد هیثم التمیمی، کودک دوساله فلسطینی که از اهالی روستای «نبی صالح» در رام الله است، به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسید.

این کودک دو روز پیش در جریان یورش صهیونیست‌ها به ضرب گلوله عناصر صهیونیستی به شدت مجروح و امروز به شهادت رسید.